Боротьба з корупцією в Україні потребує комплексного правового підходу

Громадськість потребує партнерської співпраці з правниками для професійного забезпечення її участі у формуванні та реалізації державної політики України.

Зокрема, 7 грудня 2011 року у Комітеті Верховної Ради України з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією відбулося засідання круглого столу на тему: «Здійснення Конвенції Організації Об’єднаних Націй проти корупції — оцінка громадянського суспільства».

У роботі круглого столу взяв участь Олег Олійник , Голова Громадської ради при МНС України, член Правління та Секції працівників прокурорських та слідчих органів, органів МВС та СБУ Асоціації правників України.

Головуючий на засіданні Голова Комітету Валерій Бевз висловив впевненість, що діалог між представниками влади та громадськості сприятиме подальшому поглибленому розумінню в Україні проблеми корупції та ролі в цьому Конвенції Організації Об’єднаних Націй, ратифікованої 18 жовтня 2006 року.

Саме з цією метою Генеральна Асамблея ООН у жовтні 2003 року проголосила 9 грудня Міжнародним днем боротьби з корупцією, напередодні якого і відбувалося засідання у Комітеті, аби започаткувати конструктивну співпрацю компетентних органів державної влади та інституцій громадянського суспільства у справі запобігання і протидії корупції.

Участь у круглому столі взяли провідні вітчизняні та закордонні експерти у сфері протидії корупції, представники державної влади, місцевого самоврядування та громадськості.

На засіданні експерти обговорили сучасний стан боротьби з корупцією, положення оновленого вітчизняного антикорупційного законодавства, введеного в дію з 1 липня поточного року, та Державної програми протидії корупції на 2011-2015 роки, схваленої Кабінетом  Міністрів України, запропонували шляхи запобігання корупції.

На думку Олега Олійника, ефективними антикорупційними заходами є дієве визнання верховенства права, наявність впливового громадянського суспільства та становлення відповідної правової держави

У своєму виступі Голова Громадської ради зазначив, що боротьба з корупцією в Україні потребує комплексного правового підходу, уособленого Загальною декларацією прав людини, проголошеною Генеральною Асамблеєю ООН 10 грудня 1948 року, згідно з якою всі люди народжені свободними, наділені розумом і совістю та повинні діяти відносно один до одного у дусі братерства.

«Вочевидь саме таке розуміння людини мінімізуватиме корупцію у суспільстві».

Наразі в Асоціації правників України членами Комітету з конституційного права, адміністративного права та прав людини планується створення Комітету АПУ з верховенства права, визначення пріоритетних напрямків і формування концепції його роботи. Адже, за словами Олега Олійника, втілення в життя верховенство права є одним із основних принципів діяльності Асоціації правників України – найактивнішої та впливової громадської організації правників в Україні.

Відтак, зазначає пан Олег, правники зобов’язані сформувати проект Державної програми визнання та забезпечення дії верховенства людини в Україні та законопроект «Про формування та реалізацію державної політики в Україні за принципом верховенства людини». «Адже саме правники – люди свободної професії, які знають і практикують право, відповідальні за врегулювання стосунків людей у суспільстві», — зауважує Олег Олійник.

Нагадаємо, що вже зроблено перші кроки до визнання та дії в Україні принципу верховенства людини, зокрема через його визначення у Положенні про Громадську раду при Міністерстві надзвичайних ситуацій України.

3 листопада 2011 року на засіданні Громадської ради її члени затвердили Положення, сформоване членами Робочої групи на чолі з правником Олегом Олійником, — основний документ Громадської ради при МНС, яким започатковано розбудову громадянського суспільства за принципом верховенства людини та формування і реалізацію політики правової держави у галузі безпеки людини та захисту від надзвичайних ситуацій.

Той факт, що якісно новий засадничий документ погоджено Міністром надзвичайних ситуацій України, свідчить про початок дієвої співпраці влади, громадськості та правників в Україні.

Разом із тим, представники Громадської ради відчувають нагальну потребу в залучені правників до продуктивної співпраці як у антикорупційних заходах, так і до співучасті в управлінні державними справами шляхом формування та реалізації політики у межах компетенції Міністерства надзвичайних ситуацій України.

Юлія Олійник, прес-секретар Громадської ради при МНС України