Установчі збори

ПРОТОКОЛ

установчих зборів за участю інститутів громадянського суспільства по формуванню складу Громадської ради при Міністерстві надзвичайних ситуацій України

Час проведення: 8 липня 2011 року  з 10.00 год. до 12.30 год.

Місце проведення: актовий зал Міністерства надзвичайних ситуацій України за адресою: м. Київ, вул. Гончара, 55а.

Присутні:

1) учасники установчих зборів, які внесені Ініціативною групою з підготовки установчих зборів до Списку представників інститутів громадського суспільства учасників установчих зборів по формуванню складу Громадської ради при Міністерстві надзвичайних ситуацій України, та зареєструвалися – у кількості 40 осіб, згідно з Протоколом № 1 засідання мандатної комісії з підготовки проведення установчих зборів від 8 липня 2011 року (Додаток 1);

2) запрошені на установчі збори:

виконуючий обов’язки Міністра надзвичайних ситуацій України – Заступник Міністра Бут Віталій Петрович;

головний спеціаліст відділу зв’язків із засобами масової інформації та роботи з громадськістю МНС України, член Ініціативної групи Венжик Олег Володимирович.

Порядок денний:

1.  Звіт Ініціативної групи щодо проведеної роботи з підготовки установчих зборів по  формуванню складу Громадської ради при МНС України.

2.  Обрання лічильної комісії установчих зборів.

3.  Обрання голови установчих зборів.

4.  Обрання секретаря установчих зборів.

5.  Затвердження порядку денного зборів.

6.  Затвердження регламенту зборів.

7.  Заслуховування  інформації  щодо  результатів  діяльності  попередньої

Громадської  ради  при  Міністерстві  з  питань  надзвичайних  ситуацій  та  у  справах

захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи за 2010-2011 роки.

8Що до включення до складу учасників установчих зборів Діденка  представника ВГО «Українське Реєстрове Козацтво» за листом.

9.  Визначення кількісного  складу Громадської ради на наступні два роки шляхом

відкритого голосування.

10.   Обрання  складу  Громадської  ради  шляхом  рейтингового  голосування.

11.  Створення  робочої  групи  з  підготовки  першого  засідання  Громадської  ради  при МНС України.

12.  Призначення дати, часу та місця першого засідання Громадської ради.

13.  Різне.

 

З  ВСТУПНИМ  СЛОВОМ ВИСТУПИВ

Бут  В.П. —  виконуючий обов’язки Міністра, який зауважив на тому, що з листопада 2007 року в Україні реалізується державна політика сприяння розвитку громадянського суспільства, яка започаткована розпорядженням Кабінету Міністрів України «Про схвалення Концепції сприяння органами виконавчої влади розвитку громадянського суспільства». Відтак, на сьогодні пріоритетними питаннями у діяльності Кабінету Міністрів України є забезпечення відкритості і прозорості діяльності органів виконавчої влади, залучення громадян до управління державними справами, розвиток демократії та громадянського суспільства.

Міністерство дякує Ініціативній групі, створеній згідно з постановою КМ України від 3 листопада 2010 року № 996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики», за ефективну організацію підготовки  проведення установчих зборів і всім учасникам зборів – за активність та бажання працювати, а також вірить у потужну та ефективно діючу Громадську раду при МНС України та надіється на конструктивну співпрацю, взаєморозуміння та діалог у справі формування та реалізації державної політики у сфері цивільного захисту, рятувальної справи та гасіння пожеж, державного нагляду у сфері техногенної, пожежної, промислової безпеки та гірничого нагляду, поводження з радіоактивними відходами, ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, профілактики травматизму невиробничого характеру, а також гідрометеорологічної діяльності.

 

1. СЛУХАЛИ: Звіт Ініціативної групи щодо проведеної роботи з підготовки установчих зборів по формуванню складу Громадської ради при МНС України.

Звітував Олійник О.В. – голова Ініціативної групи, який поінформував про роботу проведену Ініціативною групою з підготовки установчих зборів роботу. Станом на 27 червня 2011 року до Ініціативної групи надійшло 74 заяви інститутів громадянського суспільства (далі – ІГС) про участь їх представників в установчих зборах по формуванню складу Громадської ради при МНС України.

Після ретельного вивчення та розгляду окремо кожного пакету документів, отриманих від ІГС, на останньому засіданні 5 липня 2011 року Ініціативною групою прийняті рішення про те, що:

1. представники 16 ІГС не можуть бути внесені до Списку учасників установчих зборів (неповне надання документів, передбачених постановою КМУ від 03.11.2010 р. № 996; невідповідність змісту документів вимогам, визначеним відповідною постановою та Ініціативною групою; надання документів після сплину терміну, визначеного Ініціативною групою).

2. рішенням ініціативної групи сформовано та затверджено Список учасників установчих зборів по формуванню складу Громадської ради при Міністерстві надзвичайних ситуацій України, до якого внесено представників 58 інститутів громадянського суспільства, надані пакети документів яких повністю відповідають вимогам постанови КМ України від 3 листопада 2010 року № 996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики».

Згідно з Протоколом № 1 засідання мандатної комісії з підготовки проведення установчих зборів, станом на 10.00 год. для участі в участі в установчих зборах зареєструвалися 40 уповноважених представників ІГС. Таким чином, порядок підготовки до установчих зборів, визначений постановою Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 року № 996 дотримано, установчі збори по формуванню складу Громадської ради при МНС України є легітимними, тому їх роботу можна розпочати.

У зв’язку з ненадходженням від учасників установчих зборів зауважень щодо їх підготовки, запропонував проголосувати за відкриття установчих зборів.

ВИРІШИЛИ:

Звіт ініціативної групи з підготовки установчих зборів прийняти до уваги

ГОЛОСУВАЛИ:

«за» – 39, «проти» —  0, «утримались» – 0

 

2. СЛУХАЛИ: Обрання лічильної комісії установчих зборів

Ніколаєва О.М. – уповноважений представник Благодійної організації «НОВИЙ ПОГЛЯД», запропонувала обрати лічильну комісію установчих зборів у кількості 3 осіб.

ВИРІШИЛИ:

обрати лічильну комісію установчих зборів в кількості 3 осіб.

ГОЛОСУВАЛИ:

«за» – 39, «проти» —  0, «утримались» – 0

Клименко Ю.І. – Голова Громадської організації «Всеукраїнське об’єднання вільних козаків», виступив з пропозицією включити до складу лічильної комісії установчих зборів: Кликова О.В., Гайванович Н.О., Лапенюка А.Ф.

Троян Ю.О. – уповноважений представник Київська обласна громадська організація «Моральна молодь України», запропонувала внести до складу лічильної комісії уповноваженого члена Громадської правозахисної організації «Христинівчани»     Олійник Ю.О.

Олійник Ю.О. щодо зняття її кандидатури з голосування на членство в лічильній комісії

ВИРІШИЛИ:

обрати лічильну комісію установчих зборів в складі: Кликова О.В., Гайванович Н.О., Лапенюка А.Ф.

ГОЛОСУВАЛИ:

«за» – 38, «проти» —  0, «утримались» — 1

Олійник О.В. – запропонував надати лічильній комісії 10 хвилин на організацію та підготовку її роботи.

ВИРІШИЛИ:

надати лічильній комісії 10 хвилин на організацію та підготовку її роботи.

ГОЛОСУВАЛИ:

«за» – 39, «проти» —  0, «утримались» — 0

Кликов О.В. – оголосив рішення засідання лічильної комісії про обрання його головою лічильної комісії.

ВИРІШИЛИ:

затвердити рішення засідання лічильної про обрання Кликова О.В. головою лічильної комісії.

ГОЛОСУВАЛИ:

«за» – 39, «проти» —  0, «утримались» — 0

 

3. СЛУХАЛИ: Обрання голови установчих зборів.

Тетерева М.С. – редактор ІНФОРМАЦІЙНОГО ВІСНИКА «Народ і влада в Україні» запропонувала  кандидатуру Марієна І.С. Голову Всеукраїнської громадської організації «КОМІТЕТ КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВОГО КОНТРОЛЮ УКРАЇНИ» на посаду голови установчих зборів.

Кливок О.В. – Голова Всеукраїнської громадської організації «Український Соціалістичний рух» запропонував кандидатуру Мусія О.С. Президента Всеукраїнського Лікарського Товариства.

ВИРІШИЛИ:

обрати головою установчих  зборів Марієна І.С.

ГОЛОСУВАЛИ:

«за» – 27, «проти» —  12, «утримались» — 0

 

4. СЛУХАЛИ:  Обрання секретаря установчих зборів.

Чепець В.І. – уповноважений представник «Всеукраїнської спілки громадських організацій — Громадська Солідарність», запропонував обрати  секретарем установчих  зборів Компанця О.В. секретаря Громадської організації «АЛЬТЕРНАТИВА ПЛЮС ТРИ»

ВИРІШИЛИ:

обрати секретарем установчих зборів Компанця О.В.

ГОЛОСУВАЛИ:

«за» – 36, «проти» —  0, «утримались» – 3

 

5. СЛУХАЛИ:  Затвердження порядку денного установчих зборів.

Олійник О.В. – голова  ініціативної групи з підготовки установчих зборів по формуванню складу Громадської ради при Міністерстві надзвичайних ситуацій України, зауважив на необхідності розгляду проекту порядку денного установчих зборів, підготовленого Ініціативною групою.

Мусій О.С. – запропонував обговорити кожне окремо питання порядку денного та, зокрема, доповнити його питанням про внесення до Списку учасників установчих зборів і реєстрацію замість Белощука О.Ю. уповноваженого представника ВГО «Українське Реєстрове Козацтво» його заступника Голови Правління Діденка

Олійник О.В. – запропонував виключити з порядку денного питання про  заслуховування  інформації  щодо  результатів  діяльності  попередньої Громадської  ради  при  Міністерстві  з  питань  надзвичайних  ситуацій  та  у  справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи за 2010-2011 роки, оскільки, за повідомленням її секретаря Шаповалової В.Б., голова Громадської ради Дурдинець В.В. та його заступник Устименко В.Є. знаходяться у відрядженні за межами Києва, тому не зможуть звітувати.

ВИРІШИЛИ:

Взяти за основу порядок денний установчих зборів, запропонований Ініціативною групою;

обговорити кожне окремо питання порядку денного та доповнити його питанням про внесення до Списку учасників установчих зборів і реєстрацію замість Белощука О.Ю. уповноваженого представника ВГО «Українське Реєстрове Козацтво» його заступника Голови Правління Діденка;

виключити з порядку денного питання про  заслуховування  інформації  щодо  результатів  діяльності  попередньої Громадської  ради  при  Міністерстві  з  питань  надзвичайних  ситуацій  та  у  справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи за 2010-2011 роки.

ГОЛОСУВАЛИ:

«за» – 39, «проти» —  0, «утримались» — 0

Марієн І.С. – запропонував затвердити змінений порядок денний установчих зборів у цілому.

ВИРІШИЛИ:

затвердити змінений порядок денний установчих зборів у цілому:

1.  Звіт Ініціативної групи щодо проведеної роботи з підготовки установчих зборів по  формуванню складу Громадської ради при МНС України.

2.  Обрання лічильної комісії установчих зборів.

3.  Обрання голови установчих зборів.

4.  Обрання секретаря установчих зборів.

5.  Затвердження порядку денного зборів.

6.  Затвердження регламенту зборів.

7.  Що до включення до складу учасників установчих зборів Діденка  представника ВГО «Українське Реєстрове Козацтво» за листом.

8.  Визначення кількісного  складу Громадської ради при Міністерстві надзвичайних ситуацій України на наступні два роки шляхом відкритого голосування.

9.   Обрання  складу  Громадської  ради  шляхом  рейтингового  таємного/відкритого

голосування по кожній висунутій кандидатурі або списком.

10.  Створення  робочої  групи  з  підготовки  першого  засідання  Громадської  ради  при МНС України.

11.  Призначення дати, часу та місця першого засідання Громадської ради.

12.  Різне.

ГОЛОСУВАЛИ:

«за» – 39, «проти» —  0, «утримались» – 0

 

6.  СЛУХАЛИ: Затвердження регламенту зборів.

Олійник О.В. – запропонував обговорити та затвердити регламент установчих зборів, підготовлений Ініціативною групою (Додаток 2).

ВИРІШИЛИ:

затвердити регламент установчих зборів.

ГОЛОСУВАЛИ:

«за» – 39, «проти» —  0, «утримались» — 0

 

7.  СЛУХАЛИ: Що до включення до складу учасників установчих зборів Діденка  представника ВГО «Українське Реєстрове Козацтво» за листом.

Що до включення до складу учасників установчих зборів Діденка  представника ВГО «Українське Реєстрове Козацтво» за листом – запропонував замість Белощука О.Ю. включити його, як представника Всеукраїнської громадської організації «Українське Реєстрове Козацтво», до Списку представників інститутів громадського суспільства учасників установчих зборів по формуванню складу Громадської ради при Міністерстві надзвичайних ситуацій України та зареєструвати як учасника зборів.

ВИРІШИЛИ:

Не включати до складу учасників установчих зборів Діденка як представника ВГО «Українське Реєстрове Козацтво», оскільки Ініціативній групі організацією надана заява з додатками на уповноваженого представника Белощука О.Ю., який не зареєструвався для участі в установчих зборах і не надав довіреність на Діденка.

ГОЛОСУВАЛИ:

«за включення» – 6 осіб; «проти включення» – 27 осіб; «утрималося» – 6 осіб.

 

8.  СЛУХАЛИ: Визначення кількісного  складу Громадської ради при Міністерстві надзвичайних ситуацій України на наступні два роки шляхом відкритого голосування.

Бондарєв А.І.– уповноважений представник МГО «ВОЇНСТВО І ВІРА» вніс пропозицію щодо обрання складу Громадської ради в кількості 39 представників ІГС, які внесенні до Списку учасників установчих зборів, зареєструвалися для участі в установчих зборах і присутні на зборах.

ВИСТУПИЛИ:

Хмільовський В.М., Бондарєв А.І.., Мусій О.С., Олійник О.В., Чепець В.І.

ВИРІШИЛИ:

Визначити кількісний склад Громадської ради при МНС України 39  осіб

ГОЛОСУВАЛИ:

«за» – 39 осіб; «проти» – 0 осіб; «утрималось» – 0 осіб;

 

9СЛУХАЛИ: Обрання складу Громадської ради при Міністерстві надзвичайних ситуацій України на 2011-2013 роки.

Хмільовський В.М. – Президент Всеукраїнської громадської організації «Спілка орендарів і підприємців України», запропонував включити до складу Громадської ради всіх  представників ІГС, які внесенні до Списку учасників установчих зборів, зареєструвалися та присутні на установчих зборах.

Шмерего О.Б. – голова мандатної комісії зауважив на тому, що для участі в установчих зборах зареєструвалися 40 представників ІГС, а голосують лише 39 осіб.

Кликов О.В. – голова лічильної комісії підтвердив факт голосування 39 учасниками установчих зборів.

Марієн І.С, який запропонував, згідно з Реєстраційним списком учасників установчих зборів, провести перекличку присутніх 8 липня 2011 року в актовому залі МНС України учасників установчих зборів.

В результаті проведеної переклички з 40 зареєстрованих учасників установчих зборів, згідно з Реєстраційним списком, в актовому залі МНС України виявили присутніми 39 учасників установчих зборів (Ткаченко Є.В. Генеральний директор        ТОВ «МАГНОЛІЯ-ТВ» зареєструвалася проте не присутня в залі), яких внесено до відповідного Списку зареєстрованих і присутніх учасників установчих зборів по формуванню складу Громадської ради при Міністерстві надзвичайних ситуацій України (Додаток 3).

Марієн І.С., який запропонував обрати склад  Громадської  ради  шляхом  рейтингового  відкритого голосування списком за зареєстрованих і присутніх учасників установчих зборів.

ВИРІШИЛИ:

1.обрати громадську раду складі  представників ІГС, які внесенні до Списку учасників установчих зборів, зареєструвалися та присутні на установчих зборах.

2. за результатами рейтингового голосування включити до складу Громадської ради при Міністерстві надзвичайних ситуацій України всіх 39 представників ІГС, які зареєструвалися та присутні на установчих зборах 8 липня 2011 року в актовому залі МНС України:

№ п\п Прізвище, ім’я тапо батькові Посада Назва інституту громадського суспільства
1. Андрійків Ярослав Михайлович заступник Голови Івано-Франківського обласного осередку Всеукраїнська громадська організація інвалідів «ІНСТИТУТ РЕАБІЛІТАЦІЇТА СОЦІАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ»
2. Барановська Інна Іванівна Президент Правління Громадська організація «СИЛА СУСПІЛЬСТВА В ПРОТИДІЇ ВІЛ/СНІДу»
3. Бобрусь Ірина Володимирівна уповноважений представник Громадська організація»Я Є ПІДПРИЄМЕЦЬ»
4. Бондарєв Анатолій Іванович уповноважений представник МІЖНАРОДНА ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ВОЇНСТВО І ВІРА»
5. Воробйов Володимир Сергійович уповноважений представник Всеукраїнський Союз громадських об’єднань учасників бойових дій, ветеранів військової служби та правоохоронних органів
6. Гайванович Ніна Олександрівна секретар Уманська Міжрегіональна Спілка приватних власників та приватних підприємців
7. Гурник Анатолій Васильович член організації МІЖНАРОДНА ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ВИМПЕЛ УКРАЇНИ»
8. Дем’янчук Мирослав Мирославович голова організації Рівненська обласна молодіжна громадська організація «Школа безпеки та виживання»
9. Доманський Віктор Анатолійович голова Асоціації Всеукраїнська асоціація ветеранів війни та Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи
10. Дюкарєв Віталій Анатолійович заступник голови організації Київська міська громадська організація «ГРОМАДСЬКА РАДА НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИІ ОБОРОНИ»
11. Задорожний Максим Володимирович уповноважений представник Громадська організація «Здорова нація — сильна країна»
12. Кликов Олександр Васильович Голова Всеукраїнська громадська організація «Український Соціалістичний рух»
13. Клименко Юрій Іванович секретар Громадська організація «Всеукраїнське об’єднання вільних козаків»
14. Компанець Олександр Володимирович член організації Громадська організація «АЛЬТЕРНАТИВА ПЛЮС ТРИ»
15. Кондратенко Андрій Дмитрович Голова правління Громадська організація «Академія життя»
16. Лапенюк Андрій Федорович Голова Громадська організація «ЧЕСНАІ СВЯТА КРАЇНА»
17. Марієн Ігор Степанович Голова Всеукраїнська громадська організація «КОМІТЕТ КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВОГО КОНТРОЛЮ УКРАЇНИ»
18. Мусій Олег Степанович Голова Всеукраїнське Лікарське Товариство
19. Негрієнко Алла Олегівна член Ревізійної комісії Всеукраїнський громадський дитячий рух «Школа безпеки»
20. Нестеренко Наталія Олексіївна Голова Громадська організація «ПОВЕРНЕННЯ»
21. Ніколаєва Оксана Миколаївна уповноважений член організації Благодійна організація «НОВИЙ ПОГЛЯД»
22. Ніколаєнко Валерій Миколайович член Ради ВСЕУКРАЇНСЬКЕ ГРОМАДСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ «ОБ’ЄДНАННЯ ВЕТЕРАНІВ РОЗВІДКИ УКРАЇНИ»
23. Олексюк Василь Іванович старший спеціаліст Одеський обласний благодійний фонд юристів України
24. Олійник Олег Володимирович член Правління ВСЕУКРАЇНСЬКА ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «АСОЦІАЦІЯ ПРАВНИКІВ УКРАЇНИ»
25. Олійник Юлія Олегівна уповноважений член організації Громадська правозахисна організація «Христинівчани»
26. Панюхно Микола Миколайович радник голови комітету Всеукраїнська громадська організація «ХРАН»
27. Порхун Сергій Петрович старший спеціаліст Громадська організація «Громадський Рух підтримки реформ Президента України В.Ф.Януковича»
28. Рак Віктор Анатолійович уповноважений представник ФЕДЕРАЦІЯ ЛІТАКОВОГО СПОРТУ УКРАЇНИ
29. Середа Олександр Іванович начальник рятувально-водолазної служби ГО «ТОВРЯТВОД» Громадська організація «Київське міське товариство рятування на воді»
30. Стогній Михайло Вікторович уповноважений представник Громадська організація «КРАЇНА ЖИТТЯ»
31. Тетерєва Марина Сергіївна редактор ІНФОРМАЦІЙНИЙ ВІСНИК «Народ і влада в Україні»
32. Троян Юлія Олександрівна уповноважений представник Київська обласна громадська організація «Моральна молодь України»
33. Урусікова Ірина Сергіївна Голова Правління Громадська організація «Центр розвитку особистості «Вільний рух»
34. Усатенко Галина Олегівна Президент Громадська організація «Фонд»Європа XXI»
35. Федорченко Андрій Миколайович член організації Всеукраїнська громадська організація «Рух «Нова демократія»
36. Хмільовський Віктор Мечиславович Президент Всеукраїнська громадська організація «Спілка орендарів і підприємців України»
37. Чепець Володимир Іванович уповноважений представник «Всеукраїнська спілка громадських організацій — Громадська Солідарність»
38. Шмерего Олександр Борисович радник голови Всеукраїнська громадська організація «Спілка громадських організацій України «Народна Рада»
39. Яблонський Валерій Степанович Голова Правління Миколаївське обласне відділення Всеукраїнського Громадського об’єднання «Об’єднання ветеранів розвідки України»

3. оприлюднити до 14 липня 2011 року протокол установчих зборів і список складу Громадської ради при МНС України в рубриці «Громадська рада» на офіційному веб-сайті Міністерства.

ГОЛОСУВАЛИ:

«за» – 39 осіб; «проти» – 0; «утрималося» – 0.

 

10. СЛУХАЛИ: Створення  Робочої  групи  з  підготовки  першого  засідання  Громадської  ради  при МНС України.

Марієн І.С. — запропонував створити Робочу групу з підготовки першого засідання Громадської ради та сформувати її склад шляхом внесення відповідних пропозицій щодо кандидатур та самовисування.

Мусій О.С. – запропонував внести до складу Робочої групи Олійника О.В.

Павлова Н.О. – запропонувала внести до складу Робочої групи Негрієнко А.О.

Чепець В.І. Хмільовський В.М.. Ніколаєнко В.М., Ніколаєва О.М., Марієн І.С., Лапенюк А.Ф.,  Стогній М.В.,  Гайванович Н.О.,  Шмерего О.Б., Олійник Ю.О., Олексюк  В.І., Гурник  А.В., Кликов О.В., Компанець О.В., Рак В.А., Федорченко А.М. і Дюкарєв  В.А. запропонували свої кандидатури.

 

ВИРІШИЛИ:

створити Робочу групу для підготовки першого засідання громадської ради в такому складі:

Чепець В.І. Хмільовський В.М.. Ніколаєнко В.М., Олійник О.В., Негрієнко А.О.. Ніколаєва О.М.. Марієн І.С., Лапенюк А.Ф.,  Стогній М.В.,  Гайванович Н.О.,        Шмерего О.Б., Олійник Ю.О., Олексюк  В.І., Гурник  А.В., Кликов О.В., Компанець О.В., Рак В.А., Федорченко А.М., Дюкарєв  В.А. (Додаток 5).

ГОЛОСУВАЛИ:

«за» – 39, «проти» – 0, «утрималось» — 0

 

11. СЛУХАЛИ:  Про призначення дати, часу та місця першого засідання Громадської ради при МНС України.

Марієн І.С. – запропонував визначитися з датою, часом і місця першого засідання Громадської ради при МНС України на одному з засідань Робочої групи.

ВИРІШИЛИ:

доручити Робочій групі призначення дати, часу та місця першого засідання Громадської ради при МНС України.

ГОЛОСУВАЛИ:

«за» – 39, «проти» – 0, «утрималось» — 0

 

12.  СЛУХАЛИ:  Різне.

Товстенка О.С., представник за довіреністю Доманського В.А. Голови Всеукраїнської Асоціації ветеранів війни та міністерства надзвичайних ситуацій України – про звернення до Голови Громадської ради при МНС України щодо участі керівників Громадської ради при МНС України 12 липня 2011 року об 11.00 год. за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 30/1 у засіданні круглого столу на тему: «Про стан соціального захисту ветеранів та інвалідів війни, жертв нацистських переслідувань, учасників бойових дій, ветеранів військової служби, правоохоронних органів та спеціального призначення, органів цивільного захисту та членів їх сімей», організованого Координаційною радою ветеранських організацій України (Додаток 6)

ВИРІШИЛИ:

взяти інформацію звернення до відому.

Оскільки всі питання порядку денного вичерпано, а інших питань на установчих зборах не надходило, збори оголошено закритими.

 

ДОДАТКИ:

1. Протокол засідання мандатної комісії з підготовки проведення установчих зборів по створенню Громадської ради при МНС України від 08.07.2011 р. № 1 з додатками, всього на 3 арк., зокрема:

— реєстраційний список представників інститутів громадянського суспільства учасників установчих зборів по формуванню складу Громадської ради при МНС України за початковими літерами їх прізвищ від «А» до «З», з додатками (довіреності: Доманського В.А. представнику Товстенку О.С., Дем’янчука М.М. представнику Цинах М.Г.), на 5 арк.;

— реєстраційний список представників інститутів громадянського суспільства учасників установчих зборів по формуванню складу Громадської ради при МНС України за початковими літерами їх прізвищ від «К» до «О», з додатками (довіреність Негрієнко А.О. представнику Павловій Н.О.), на 5 арк.;

— реєстраційний список представників інститутів громадянського суспільства учасників установчих зборів по формуванню складу Громадської ради при МНС України за початковими літерами їх прізвищ від «П» до «Я», з додатками (довіреність Усатенко Г.О. представнику Паращук О.П.), на 5 арк.

2. Регламент проведення установчих зборів по формуванню складу Громадської ради при Міністерстві надзвичайних ситуацій України (08.07.2011 р. о 10.00 год.), на 4 арк.

3. Список зареєстрованих і присутніх учасників установчих зборів по формуванню складу Громадської ради при Міністерстві надзвичайних ситуацій України, на 1 арк.

4. Протокол засідання лічильної комісії з підведення підсумків голосування з формування складу Громадської ради при МНС України від 08.07.2011 р., на 1 арк.

5. Список складу робочої групи з підготовки першого засідання Громадської ради при Міністерстві надзвичайних ситуацій України, на 1 арк.

6. Звернення заступника Голови Всеукраїнської Асоціації ветеранів війни та міністерства надзвичайних ситуацій України Товстенка О.С. щодо участі керівників Громадської ради при МНС України у засіданні круглого столу 12.07.2011 р., організованого Координаційною радою ветеранських організацій України, на 7 арк.

 

 

Голова установчих зборів                                                                                                                                                             І.С. Марієн

Секретар установчих зборів                                                                                                                                                       О.В. Компанець

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *


+ 6 = 14