Правова основа

Громадська рада при Міністерстві надзвичайних ситуацій України є постійно діючим колегіальним виборним громадським консультативно-дорадчим органом, утвореним для співпраці з Міністерством надзвичайних ситуацій України на засадах доброго партнерства з метою забезпечення дієвої участі громадян в управлінні державними справами України з питань, що належать до компетенції МНС України (п. 1.1 Положення про Громадську раду при Міністерстві надзвичайних ситуацій України).

Громадська рада при МНС України застосовує у своїй діяльності Конституцію України, Загальну декларацію прав людини, Засади  державної  політики  України в галузі прав людини, закони України, укази Президента України та постанови Верховної Ради України, прийняті відповідно до Конституції України та законів України, акти Кабінету Міністрів України, а також Положення про Громадську раду при Міністерстві надзвичайних ситуацій України, погоджене Міністром надзвичайних ситуацій України і затверджене рішенням Громадської ради при Міністерстві надзвичайних ситуацій України.

Положення про Громадську раду при Міністерстві надзвичайних ситуацій України сформовано відповідно до Типового положення про громадську раду при міністерстві, іншому центральному органі виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласній, Київській та Севастопольській міській, районній, районній у мм. Києві та Севастополі державній адміністрації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 р. № 996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики» та Концепції дієвої Громадської ради при Міністерстві надзвичайних ситуацій України.

Порядок організації роботи Громадської ради, підготовки та проведення її засідань, засідань постійних і тимчасових робочих органів та вирішення інших процедурних питань визначається Регламентом Громадської ради при Міністерстві надзвичайних ситуацій України, затвердженим рішенням Громадської ради при Міністерстві надзвичайних ситуацій України.

Метою Громадської ради є забезпечення дієвої участі громадян у формуванні та реалізації державної політики з питань безпеки людини та захисту від надзвичайних ситуацій (запобігти, врятувати, допомогти) шляхом ефективної та результативної співпраці з МНС України та громадськістю для втілення в Україні принципу верховенства людини, розбудови громадянського суспільства та правової держави, забезпечення свободи, прав та інтересів людини і громадянина (п. 2.1 Положення про Громадську раду при Міністерстві надзвичайних ситуацій України).

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *


7 + = 16