Співучасть Громадської ради у формуванні Орієнтовного плану проведення МНС України консультацій з громадськістю на 2013 рік

Повідомляємо про те, що в зв’язку з формуванням Міністерством проекту Орієнтовного плану проведення МНС України консультацій з громадськістю на 2013 рік (далі – Орієнтовний план), членам Громадської ради при МНС України слід підготувати відповідні письмові пропозиції до цього проекту Орієнтовного плану.

Нагадуємо, що відповідно до п. 6 Порядку проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики, затвердженого Постановою кабінету Міністрів України «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики» від 03.11.2010 № 996 (далі – Порядок) Міністерство зобов’язане до початку 2013 року затвердити та оприлюднити зазначений Орієнтовний план.

Такий Орієнтовний план має складатися з урахуванням пропозицій Громадської ради, а також результатів проведення попередніх консультацій з громадськістю щодо формування та реалізаціїї державної політики у сфері компетенції Міністерства, зокрема безпеки людини.

Проведення консультацій з громадськістю має сприяти налагодженню системного діалогу органів виконавчої влади з громадськістю, підвищенню якості підготовки рішень з важливих питань державного і суспільного життя з урахуванням громадської думки, створенню умов для участі громадян у розробленні проектів таких рішень.

Консультації з громадськістю організовує і проводить орган виконавчої влади, який є головним розробником проекту нормативно-правового акта або готує пропозиції щодо реалізації державної політики у відповідній сфері державного і суспільного життя.

Консультації з громадськістю проводяться у формі публічного громадського обговорення (безпосередня форма) та вивчення громадської думки (опосередкована форма).

У вересні 2012 року Секретаріат Кабінету Міністрів надіслав органам виконавчої влади рекомендації щодо організації взаємодії структурних підрозділів органу під час підготовки річного орієнтовного плану проведення консультацій з громадськістю. При складанні такого орієнтовного плану було звернуто особливу увагу на передбачення консультацій у формі публічного громадського обговорення відповідно до п.п. 12 та 13 Порядку. Крім того, для уніфікації відповідної роботи запропоновано використати рекомендовану форму орієнтовного плану (у додатку) (лист  від 06.11.2012  № 11757/1/2-12).

Пропозиції до проекту Орієнтовного плану приймаються до 18.00 28 листопада 2012.

Телефон для довідок: 247 32 21.

Олег Володимирович Олійник,

Голова Громадської ради

 

Додаток до листа Секретаріату Кабміну 

від 06.11.2012 № 11757/1/2-12

РЕКОМЕНДОВАНА ФОРМА

орієнтовного плану проведення консультацій з громадськістю

на 2013 рік

Питання Заходи, які Орієнтовний Структурний Контактні дані
з/п (проект заплановані строк підрозділ структурного
  рішення), в рамках проведення (працівник) підрозділу
  яке консультацій консультацій органу (працівника),
  планується   (дата або виконавчої відповідального
  винести на   місяць) влади, за проведення
  обговорення     відповідальний консультацій
        за проведення (телефон,
        консультацій електронна
          адреса)