План дій

ПЛАН

дій Громадської ради при Міністерстві надзвичайних ситуацій України на ІІ квартал 2013 року

 

з/п

Зміст дій

Термін виконання

Відповідальні за контроль та виконання

1

2

3

4

І. Стратегічні дії щодо реалізації державної політики у сфері компетенції  МНС України,

зокрема з питань безпеки людини та захисту від надзвичайних ситуацій (запобігти, врятувати, допомогти)

1.

Організація та забезпечення проведення чергових засідань Громадської ради при МНС України

Щоквартально

Овсяник В.М.

Олійник О.В.

2.

Участь у засіданнях колегії МНС України Згідно з Планом

засідань Колегії

на 2013 рік

Гончаров В.В.

керівники самостійних

структурних підрозділів

апарату Міністерства

(у межах повноважень)

Доманський В.А.

Олійник О.В.

 

3.

Організація якісної взаємодії з громадськими радами при інших центральних органах виконавчої влади, діяльність яких спрямовує та координує Кабінет Міністрів України через Міністра надзвичайних ситуацій України, та територіальних і міжрегіональних органах МНС України та іншими громадськими радами Квітень-червень Овсяник В.М.

Олійник О.В.

Голови громадських рад

4.

Виконання спільно з Міністерством Плану заходів МНС України з реалізації у 2013 році Концепції сприяння органами виконавчої влади розвитку громадянського суспільства та подальшого громадського обговорення результатів його виконання Квітень-червень Овсяник В.М.

Олійник О.В.

Голови Комітетів

5.

Виконання спільно з Міністерством Плану проведення у 2013 році консультацій з громадськістю та подальшого громадського обговорення результатів його виконання Квітень-червень Овсяник В.М.

Олійник О.В.

Голови Комітетів

6.

Спільна з Міністерством організація проектної діяльності в межах компетенції МНС України Квітень-червень Гончаров В.В.

Олійник О.В.

керівники самостійних структурних підрозділів апарату Міністерства

Голови Комітетів

7. На засадах доброго партнерства співучасть із працівниками МНС у формуванні та реалізації державної політики у сфері компетенції Міністерства за принципом верховенства людини, зокрема, шляхом залучення членів Громадської ради до:

— спільної організація, проведення  консультацій з громадськістю щодо ідей, ініціатив, пропозицій, потреб людей тощо стосовно сфери компетенції МНС;

— спільної підготовки проектів концепцій, нормативно-правових актів, рішень тощо;

— організації, проведення консультацій з громадськістю щодо проектів концепцій, нормативно-правових актів, рішень тощо та аналізу їх результатів;

— моніторингу та експертизи ефективності реалізації спільно прийнятих концепцій, нормативно-правових актів, рішень тощо та наслідків їх виконання з метою внесення в них змін або прийняття нових.

Квітень-червень Бойко А.П.

Олійник О.В.

керівники самостійних структурних підрозділів апарату Міністерства

Голови Комітетів

ІІ. Запобігання надзвичайним ситуаціям

1.

Співучасть із працівниками МНС і Держтехногенбезпеки у перевірці безпеково-технічного стану дамби Київської ГЕС та його моніторингу. Квітень-червень Леонтієв О.І.

2.

Співучасть із працівниками МНС і Держтехногенбезпеки у моніторингу стану вибухонебезпечних об’єктів щодо їхнього облаштування системами раннього виявлення загрози надзвичайних ситуацій та оповіщення персоналу й населення, яке потрапляє в зону можливого ураження. Квітень Леонтієв О.І.

3.

Співучасть із працівниками МНС у моніторингу стану оповіщення персоналу й населення в 30-ти км зоні атомних електростанцій України. Червень Леонтієв О.І.

4.

Співучасть із працівниками МНС і Держтехногенбезпеки у планових і позапланових перевірках радіаційних, хімічних та вибухонебезпечних об’єктів підвищеної небезпеки. Квітень-червень Леонтієв О.І.

ІІІ. Реагування на надзвичайні ситуації та сприяння діяльності аварійно-рятувальним службам

1.

Співучасть із працівниками МНС і Держтехногенбезпеки у перевірках готовності до дій за призначенням державних, комунальних, громадських та об’єктових аварійно-рятувальних служб і формувань. Квітень-червень,

за окремим

Планом Держтехноген-безпеки

Середа О.І.

2.

Спільна з МНС організація та проведення заходів оперативного реагування на можливі надзвичайні ситуації на об’єктах, що будуть задіяні під час державних свят. Квітень-червень Середа О.І.

4.

Визначення шляхів удосконалення діяльності оперативно-рятувальних підрозділів шляхом упровадження новітніх технологій та наукових розробок. Квітень-червень Середа О.І.

5.

Вивчення організації роботи недержавної (добровільної) пожежної охорони та матросів-рятувальників, плавців-рятувальників в європейських країнах і впровадження їхнього позитивного досвіду в Україні. Квітень-червень Середа О.І.

6.

Співпраця з центральними та місцевими органами виконавчої влади України з впровадження Спеціальної програми підготовки (перепідготовки) рятувальників (плавців-рятувальників) рятувальних постів у місцях масового відпочинку населення на водних об’єктах України. Квітень-червень Середа О.І.

7.

Участь у практичних і теоретичних навчаннях аварійно-рятувальних служб і формувань територіальних підрозділів МНС. Квітень-червень Середа О.І.

Переста Ю.Ю.

Чепець В.І.

ІV. Допомога та подолання наслідків надзвичайних ситуацій

1.

Співучасть із працівниками територіальних підрозділів МНС і Держтехногенбезпеки у моніторингу стану справ утримання водних і водогосподарських об’єктів, проведення аналізу загибелі людей на воді (льоду), під час пожеж та інших надзвичайних ситуацій (землетруси, повені, зсуви, провали тощо) та визначення шляхів вирішення цих проблем спільно з МНС, місцевими і державними органами виконавчої влади, громадськими та іншими заінтересованими організаціями. Квітень-червень Середа О.І.

Чепець В.І.

2.

Отримання від Держтехногенбезпеки та відповідних територіальних підрозділів, відділів, департаментів МНС бази даних ПНО та об’єктів підвищеної небезпеки (вибухово-, пожежно-небезпечних), з метою їх моніторингу, аналізу та визначення заходів задля своєчасного реагування. Квітень-червень Середа О.І.

Переста Ю.Ю.

Чепець В.І.

3.

Співучасть із працівниками МНС у проведенні навчання з підвищення  готовності  до дій за призначенням позаштатних  мобільних груп екстреної психологічної  допомоги МНС  та надання  практичної допомоги в організації повсякденної діяльності Квітень-червень,

за окремим

Планом МНС

 

Алімов  О.Ф.

Шмерего О.Б.

V. Моніторинг, нормативна та експертно-аналітична робота

1.

Громадська експертиза забезпечення безпеки людини в:

— підземних переходах та вестибюлях метро;

— торгових центрах, ринках тощо;

— місцях проведення масштабних громадських, державних і релігійних святкових заходів, місцях масового відпочинку.

Квітень-червень Середа О.І.

Шмерего О.Б.

Чепець В.І.

2.

Громадська оцінка екологічної політики в Україні. Квітень-червень Шмерего О.Б.

Марушевський Г.Б.

VI. Правове забезпечення та законотворча діяльність

1.

Співучасть у виконанні:

— плану нормотворчої діяльності МНС України на 2013 рік;

— плану регуляторної діяльності МНС України на 2013 рік;

— плану-графіку здійснення заходів з відстеження результативності регуляторних актів, розробником яких є МНС України у 2013 році.

У визначені

МНС терміни

Кулеба О.М.

Платкевич С.Б.

2.

Супровід розгляду проектів Законів України:

— «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо відпові-дальності за ухилення від служби осіб цивільного захисту в особливий період» (реєстраційний № 8684 від 16.06.2011)

— «Про основні засади державної політики у сфері профілактики травматизму невиробничого характеру»

До прийняття

Верховною Радою України

Марченко Г.Б.

Олійник О.В.

Платкевич С.Б.

3.

Супровід розгляду проекту закону України  «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення» щодо підвищення відповідальності за порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки (ст. 175 КпАП) та встановлення адміністративної відповідальності за нанесення шкоди інженерному обладнанню пожежної безпеки в будівлях, житлових та нежитлових приміщеннях До прийняття

Верховною Радою України

Платкевич С.Б.

4.

Аналіз впливу і результативності Кодексу цивільного захисту України на забезпечення захисту населення, територій, навколишнього природного середовища та майна від надзвичайних ситуацій Квітень-червень Платкевич С.Б.

VІI. Інформаційна політика та зв’язки з органами влади та громадськістю

1.

Забезпечення членами Громадської ради при МНС України продуктивної інформаційної та комунікаційної політики через офіційний веб-сайт Громадської ради «Безпека людини», а також ефективного супроводу сайту Квітень-червень Кликов О.В.

Олійник Ю.О.

Голови Комітетів

2.

Організація спільного з Міністерством проведення консультацій з громадськістю щодо  сформованих проектів концепцій, нормативно-правових актів, рішень тощо та аналізу  їх результатів Квітень-червень Кликов О.В.

Олійник Ю.О.

Платкевич С.Б.

3.

Формування громадянської культури людини, родини, громади, суспільства, держави шляхом напрацювання відповідних політик і проведення лекцій, семінарів, тренінгів, майстер-класів та інших публічних заходів Квітень-червень Кликов О.В.

Олійник Ю.О.

Платкевич С.Б.

4.

Продуктивна співучасть з МНС України, Групою компаній «Фокстрот», ВГДР «Школа безпеки» у соціальному проекті  «Школа безпеки» шляхом поширення мультсеріалу «Фокс і Трот спішать на допомогу!» на всеукраїнських і регіональних телевізійних каналах, а також через систему комунікації  МНС України з метою популяризації правил безпечної життєдіяльності дітей раннього шкільного віку в соціумі Квітень-червень Овсяник В.М.

Олійник О.В.

Олійник Ю.О.

Белецька А.В.

Негрієнко А.О.

5

Співорганізація з Всеукраїнським громадським дитячим рухом «Школа безпеки» та підготовка проведення Всеукраїнського конкурсу дитячої творчості «Безпека в житті – життя у безпеці». Квітень-червень Негрієнко А.О.

 

Співорганізація з ВГДР «Школа безпеки» та проведення виставок робіт учасників конкурсу «Безпека в житті – життя у безпеці». Травень-червень Негрієнко А.О.

6.

Ініціювання створення міжвідомчого порталу дитячої безпеки Квітень-червень Негрієнко А.О.

7.

Сприяння впровадженню новітніх технологій і засобів забезпечення пожежної та техногенної безпеки України шляхом підтримки виставкових заходів: XII Міжнародний виставочний форум Технології захисту -2013 та               VII Міжнародної спеціалізованої виставки ПОЖТЕХ — 2013 (24-26 вересня 2013 p.); Безпека — 2013 (15 — 18 жовтня 2013 р.) Квітень-червень Платкевич Б.С.

VІIІ. Робота з ветеранами, ліквідаторами наслідків аварії на ЧАЕС та соціально-гуманітарна діяльність

1.

Участь в роботі IV фестивалі героїко-патріотичної пісні серед працівників органів і підрозділів цивільного захисту МНС України, членів їх сімей, ветеранів і пенсіонерів МНС України до Дня Перемоги у Великій Вітчизняній війні (на базі ТУ МНС в Житомирській області)  

Травень

Алімов О.Ф.

Доманський В.А.

2.

Участь у XIX Всеукраїнському фестивалі дружин юних пожежних Квітень-червень

Овсяник В.М.

Доманський В.А.

3.

Організувати та забезпечити збір матеріалів до друку для видавництва у типографії другої і третьої частини книги «Шануємо і пам’ятаємо» (пенсіонери-ліквідатори)

Квітень-червень

Доманський В.А.

спільно з МНС

4.

Провести підсумки конкурсу з підготовки матеріалів до книги «100 величних постатей пожежно-рятувальної справи України» та організувати їх обробку, узагальнення і підготовку до видавництва в типографії

Квітень-червень

Доманський В.А.

члени Президії Асоціації

спільно з МНС

5.

Розробити, узгодити та затвердити нормативно-правові акти, що стосуються діяльності органів і підрозділів МНС України та рад ветеранів асоціації з питань соціально-гуманітарного і історико-культурного їх розвитку та підготовки Збірника статутних документів Асоціації і нормативно-правових актів МНС України для видавництва його в типографії

Квітень-червень

Доманський В.А.

спільно з МНС

6.

Організувати збір і підготовку матеріалів до видавництва посібника «Ветеранські організації системи МНС України» з метою обміну досвідом роботи.

Квітень-червень

Товстенко О.С. члени Президії та ради ветеранів Асоціації

7.

Започаткувати роботу щодо матеріалів до книги «Велика енциклопедія органів і підрозділів цивільного захисту України»

Квітень-червень

Доманський В.А.

Добряк І.І.

спільно з МНС

8.

Створити та естетично оформити на базі одного із підрозділів м. Києва «Центральний музей цивільного захисту України» з наданням йому статусу юридичної особи, що підлягає державній реєстрації відповідно до законодавства України.

Квітень-червень

Доманський В.А.

спільно з МНС

9.

Реорганізувати пожежно-технічні та аварійно-рятувальні виставки в обласних центрах у регіональні музеї цивільного захисту.

Квітень-червень

Доманський В.А.

спільно з МНС

План дій Громадської ради при МНС України на 2 квартал 2013 року (.doc)

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *


8 + = 13