На засіданні Правління Громадської ради при МНС України обговорено оптимізацію державної політики безпеки людини в Україні

7 лютого 2013 року відбулося десяте засідання Правління Громадської ради при МНС України щодо організації її подальшої діяльності в контексті реорганізації Міністерства надзвичайних ситуацій України та Державної інспекції техногенної безпеки України в Державну службу України з надзвичайних ситуацій, яка є їхнім правонаступником відповідно до Указу Президента України «Про деякі заходи з оптимізації системи центральних органів виконавчої влади» від 24 грудня 2012 року № 726/2012.

Олег Олійник, Голова Громадської ради, нагадав про те, що на підставі ст. 3, 5, 38 Конституції України та постанови Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 року № 996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики», у 2011 році створені та діють Громадські ради при Міністерстві надзвичайних ситуацій України та Державній інспекції техногенної безпеки України, які ефективно співпрацюють на засадах доброго партнерства, наступництва, верховенства людини та в спосіб, не заборонений законом, успішно забезпечуючи формування та реалізацію державної політики безпеки людини в Україні.

Учасники засідання Правління Громадської ради, дослідивши та проаналізувавши питання Порядку денного, дійшли обґрунтовано-правового висновку про можливість утворення Громадської ради при ДСНС України, реорганізувавши Громадські ради при МНС України та Держтехногенбезпеки України шляхом їхнього об’єднання на спільному засіданні, яка є їхнім правонаступником.

Як зауважив пан Олійник, зазначений порядок дій не заборонений Конституцією, законами та міжнародними договорами України та якісно гарантуватиме впливову участь громадськості у державній політиці безпеки людини та сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні.

Юлія Олійник, прес-секретар Громадської ради при МНС України