Повідомлення Ініціативної групи з підготовки установчих зборів по формуванню складу Громадської ради при Міністерстві надзвичайних ситуацій України

Установчі збори з формування складу Громадської ради при Міністерстві надзвичайних ситуацій України відбудуться 08 липня 2011 року о 10.00 год. в актовому залі Міністерства.

Громадська рада при Міністерстві надзвичайних ситуацій як постійно діючий колегіальний виборний консультативно-дорадчий орган утворюється на підставі постанови Кабінету Міністрів України від 03 листопада 2010 року № 996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики».

До складу Громадської ради можуть бути обрані представники громадських, релігійних, благодійних організацій, професійних спілок та їх об’єднань, творчих спілок, асоціацій, організацій роботодавців, недержавних засобів масової інформації та інших непідприємницьких товариств і установ, легалізованих відповідно до законодавства України (далі – інститути громадянського суспільства).

Склад Громадської ради буде сформовано на установчих зборах шляхом рейтингового голосування за кандидатури, які добровільно заявили про бажання брати участь у роботі Громадської ради та внесені інститутами громадянського суспільства.

Кількісний склад Громадської ради визначать установчі збори.

До складу Громадської ради може бути обрано не більше ніж по одному представнику від кожного інституту громадянського суспільства. Членство в громадській раді є індивідуальним.

Порядок проведення установчих зборів:

— реєстрація учасників;

— обрання головуючого та секретаря;

— обрання складу лічильної комісії;

— затвердження Порядку денного зборів;

— затвердження регламенту зборів;

— інформація Ініціативної групи про проведену роботу з підготовки зборів для обрання Громадської ради;

— визначення кількісного складу Громадської ради на наступні два роки шляхом відкритого голосування;

— обрання членів Громадської ради на наступні два роки: таємне голосування бюлетенями, підрахунок голосів, звіт лічильної комісії;

— обрання робочої групи по підготовці першого засідання Громадської ради, Положення про Громадську раду та її Регламенту;

— вирішення інших питань у межах компетенції зборів.

Порядок подання заяв для участі в установчих зборах:

Прийом документів починається з моменту опублікування цього повідомлення. Всі заяви реєструються у канцелярії Міністерства в журналі та мають реєстраційний номер.

Для участі в установчих зборах необхідно подати до Ініціативної групи

заяву, підписану уповноваженою особою керівного органу інституту громадянського суспільства.

До заяви додаються:

рішення керівного органу (відповідно до статуту) інституту громадянського суспільства про делегування представника для участі в установчих зборах, посвідчене печаткою;

біографічна довідка делегованого представника інституту громадянського суспільства (обов’язково контактна електронна адреса та телефони; додаткова інформація: досвід проведення громадських експертиз, моніторингів тощо, чому бажаєте бути членом Громадської ради при МНС України, можливий напрямок роботи в Громадській раді);

інформація про результати діяльності інституту громадянського суспільства протягом останніх двох років (особливий акцент – на діяльність у сфері компетенції Міністерства);

завірені копії документів, що підтверджують легалізацію інституту громадянського суспільства (статуту, свідоцтва про державну реєстрацію, довідки з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ), витяг із книги обліку громадських організацій, що ведеться органом, який здійснює легалізацію і т. ін.);

— електронна версія пакету документів (через електронну пошту, на CD-диску, флеш-носії тощо).

Приклад заяви для участі в установчих зборах розміщено на офіційному веб-сайті Міністерства. Приклади додаткових документів (окрім копії документів, що підтверджують легалізацію ІГС) доступні за посиланням – http://gromrady.org.ua/arhiv/materialy/

Документи можуть бути надіслані поштою або надані працівнику канцелярії Міністерства.

Документи приймаються до 27 червня 2011 року включно (крім вихідних та святкових днів) за адресою: м. Київ, вул. О. Гончара, 55а, з 10.00 до 17.00 год.

Зі складом Ініціативної групи можна ознайомитися на веб-сайті Міністерства у рубриці «Громадська рада» › «Склад Ініціативної групи».

Відповідальні особи:

Венжик Олег Володимирович

електронна адреса: info@mns.gov.ua

телефони: (044)2473220, (067)5363603;

 

Олійник Олег Володимирович

електронна адреса: O.V.Oliynyk@mns.gov.ua

grmnsu@gmail.com

телефони: (044)5854472, (067)5001430

 

Основні етапи роботи Ініціативної групи з підготовки та проведення установчих зборів по формуванню складу

Громадської ради при МНС України

З метою оптимізації підготовки та проведення установчих зборів по формуванню складу Громадської ради при МНС України, слід визначити основні етапи роботи Ініціативної групи.

І етап

Організаційний

Обрання голови та секретаря Ініціативної групи.

Затвердження складу Ініціативної групи.

Упорядкування доступу членів Ініціативної групи до приміщення Міністерства (Тимчасові перепустки).

Визначення дати, часу, місця, порядку проведення установчих зборів.

Визначення порядку подання заяв для участі в установчих зборах (через канцелярію Міністерства).

Визначення змісту повідомлення про проведення установчих зборів.

Визначення змісту заяви від ІГС на участь в установчих зборах.

Визначення формату додатків до заяви (Анкета кандидата на членство в Громадській раді при МНС України).

Підготовка повідомлення про дату, час, місце, порядок проведення установчих зборів, порядок подання заяв для участі в установчих зборах, відомості про склад ініціативної групи та прізвище, ім’я, по батькові, електронну адресу та номер телефону відповідальної особи.

Визначення відповідальної особи за приймання документів від ІГС.

У разі нагальної потреби, формування графіку чергування членів Ініціативної групи в приміщенні для прийому документів від ІГС (перевірка наявності всіх необхідних документів та відповідності їх змісту).

Формування Плану роботи Ініціативної групи.

Планування проекту Концепції (стратегії, тактики тощо) дієвості Громадської ради при МНС України.

ІІ етап

Затвердження:

Плану роботи Ініціативної групи.

Зразку заяви та формату інших документів, що додаються до заяви.

Порядку прийняття документів від ІГС (де, хто, коли та як).

Плану інформаційної кампанії (оприлюднення на веб-сайті Міністерства).

Повідомлення про проведення установчих зборів.

Оприлюднення на веб-сайті МНС України повідомлення про проведення установчих зборів.

ІІІ етап

Приймання заяв інститутів громадянського суспільства про їх наміри взяти участь в установчих зборах та визначених Ініціативною групою додаткових документів.

Складання списку учасників установчих зборів на підставі отриманих заяв.

ІV етап

Затвердження:

Списку учасників установчих зборів на підставі отриманих заяв (відповідно до нього проводитиметься реєстрація).

Мандату для голосування.

Бюлетеню для голосування за кандидатів до складу Громадської ради.

Формування проекту Концепції дієвості Громадської ради при МНС України.

V етап

Підготовка Повідомлення про склад учасників установчих зборів.

Складання:

проекту Порядку денного установчих зборів;

проекту регламенту установчих зборів.

Визначення кількісного та персонального складу мандатної комісії установчих зборів.

Забезпечення інформаційно-технічного супроводу проведення установчих зборів.

Уточнення, в разі потреби, місця проведення установчих зборів.